Trimgruppa består av

Jonny Bäckström (1 år)

Monika Indahl (1 år)

Sara Aakerhus (2 år)

Karianne Indal (2 år)